Επισκευές Παστεριωτών & Διαχωριστήρων – Κορυφολόγων Γάλακτος

επισκευές διαχωρηστηρων - Κορυφολόγων

  • Ζυγοσταθμίσεις – Ευθυγραμμίσεις BOWL των Διαχωριστήρων – Κορυφολόγων.
  • Γενικές επισκευές διαχωριστηρων – Κορυφολόγων.
  • Γενική επιθεώρηση Παστεριωτών – χημικός καθαρισμός των φύλλων – αλλαγή gaskets – έλεγχος οπών των φύλλων – συναρμολόγηση – test σε συνθήκες λειτουργίας, πριν την παράδοση, και εγγύηση καλής λειτουργίας του Παστεριωτή.
  • Επισκευές αντλιών όλων των ειδών του τυροκομείου.